Scoutfest v Olomouci 4.-6.3.2016 - dlouhá verze
V pátek v 18h jsem vyzvednul v Křemenci Erika a autem jsme vyrazili směr Olomouc, vstříc novým inspiracím pro činnost oddílu. Blízko školy, kde Scoutfest probíhal, jsme zaparkovali vozidlo a vyrazili se nahlásit a ubytovat. Dostali jsme instrukce, stravenky, program a pokyn najít si třídu k ubytování. Byli jsme tam první, tak jsme si místo mohli vybrat dle našich představ. Pak jsme vyrazili do útrob školy na průzkum. Hledali jsme někoho známého a až po nějaké chvíli jsme narazili na vedoucí z Vrbátek. Celý Scoutfest se nesl v duchu filmového festivalu, takže i třídy pro přednášky byly pojmenovány jako kina, třídy pro ubytování jako hotely. S Erikem jsme bydleli v hotelu Seven day. Po osmé hodině už bylo oficiální zahájení festivalu. Zahájení se ujal Blizzard. Uvítal nás i samotný Jiří Bartoška, jako ředitel festivalu. Jen škoda, že ne ten skutečný, ale bratr Vojačka ho zahrál také skvěle. I po vizuální stránce bych si ho na dálku spletl. Pak už následovala zahajovací seznamovací dvouhodinová hra po sídlišti. Byly nám rozdány kartičky s různými profesemi, které jsou zapotřebí pro chod festivalu. Poté jsme byli rozděleni do sedmi skupin a odvedeni na sedm stanovišť. S sebou jsme brali i spoustu krámů – rekvizit. Na nich bylo vždy nalepeno několik obrázků s profesemi. Museli jsme vytvořit skupinku o přesném složení profesí dle obrázků, uchopit rekvizitu a přemístit se na jiné stanoviště. Po doběhnutí jsme obdrželi do kartiček body. Ve stejném složení jsme běželi ještě na další dvě stanoviště. Tam jsme pak rekvizitu nechali, skupinku rozpustili a vytvořili novou podle jiné rekvizity. Vyhrál ten, kdo měl nejvíc bodů v kartičce. Večer jsme sedli do kavárny ke kafíčku i něčemu na zub. Pak jsme se přesunuli do některé třídy, kde se hrálo na kytary a zpívalo. Kolem půlnoci jsme to zapíchli a šli spát.
Ráno nás o půl osmé probudila znělka večerníčku Králíků z klobouku. Takovej srandovní budíček. Pomocí rozhlasu probíhala i mozková rozcvička. Museli jsme hned po ránu počítat. Kdo se dopočítal špatně, tak si měl udělat i fyzickou rozcvičku – 5 kliků, dřepů a sklapovaček. Vrhlo se na to jen pár kluků. Pak z rozhlasu zazněl povel k odchodu na snídani. Protože jsme na ni měli cca hodinu, tak se některý holky raději ještě válely ve spacáku. Ke snídani byl salám, párek, sýry, zelenina i něco sladkého, prostě co si kdo vybral. Pak už jsme se odebrali k účasti na programech. Já jsem měl jako první na téma: Výchova a vzdělávání rádců, které vedl Blizzard. Rozdělil nás do třech skupin. Každá si měla zvolit jednoho člena, který představoval kmen. Nevím, jak je to napadlo, ale byl jsem zvolen já. Pak jsem zjistil, že budu plnit funkci zapisovatele. Ostatní sondovaly od členů zbývajících skupin, jak motivovat rádce a já jsem to sepisoval. Shrnuli jsme to do následujících bodů: dobrá parta, ukázat cíle jeho práce, zážitkové kurzy + rádcák, individuální uplatnění, akce jen pro rádce, ukázat mu moji motivaci, pochvala, důvěra a přátelství, odpovědnost ve správné míře. Pak jsme demokraticky zvolili dalšího člena, který naše poznatky odprezentoval. Po přestávce jsem se přesunul na Etapové hry. Protože naše etapovky jsou přijímány dětmi jak kdy, čekal jsem od tohoto hodně. Bohužel mé očekávání vzalo za své. Vojačka to poněkud odhrkal a fádně odvykládal bez nějakého náboje emoce, který by mi uvízl v hlavě. Čekal jsem hlavně nějaké vyzkoušené vychytávky, čím děti zaujmout, ale byly to spíše standardní popisy několika etapovek, které mi moc nedaly. Když už zmínil něco dobrého, tak to pořádně nerozvinul a přešel zase dále. Ve třetí části jsem se nahlásil na Začátky českého skautingu a jeho indiánské pojetí. Očekával jsem spíš nějaké zajímavosti o propojení skautingu s indiánským životem. Více méně se jednalo o celý průřez historií. Pak už následoval oběd. Kuchařky ve školní jídelně nám připravily guláš. Nadlábli jsme se řádně a pak šli chvíli odpočívat do kavárny. Po obědě byly dvě přednášky, na které jsem se nahlásil zrušeny, tak jsem vybíral nějaké alternativy. Bohužel mě nezaujaly, takže už si ani nepamatuju jejich názvy. Poslední dnešní přednáška se týkala Slibů. Libor měl sice, perfektně připravené scénky a příběhy, jak vlčatům naznačit smysl slibu, ale v podstatě jsem opět očekával od toho něco jiného. Večer jsme se pak hodili do gala. Kvádra, motýlky, holky zase večerní šaty. Vyšňořeni jsme pak vyrazili do Lucerny – čili tělocvičny. Tam nás opět uvítal Jirka Bartoška a 14 nejlepších účastníků celodenní soutěže poznávání písniček z filmů se dostalo do finále. Promítaly se úryvky filmů a oni je měli uhodnout. Kdo věděl, musel se trefit tenisákem do kýble a až potom dostal bod. Na závěr probíhaly ještě nějaké atrakce a pak už jsme byli vyzváni k účasti na slavnostním rautu. Protože jsme už byli vyhládlí, vrhli jsme se tam jako dravá zvěř. Uzené, sýry, zelenina, pomazánky, pečivo, ovoce a spousta dalších dobrot. Pak jsme se taky ještě s Erikem nechali zvěčnit se samotným Jirkou Bartoškou. Po skončení rautu jsme se opět odebrali do kavárny a následně pak do třídy, kde se opět hrálo na kytary a zpívalo.
Budíček v neděli probíhal stejným způsobem jako v sobotu. Na táboře to však použít nelze, protože tam nemáme rozhlas. Ledaže bysme si pořídili příruční amplion. Po snídani pokračovaly přednášky a workshopy. Já se nahlásil na Vlčata. Vést to měl hern, ale protože nestíhal, předal vedení dvěma posluchačům. Probíhalo to opět formou sdílení zkušeností z našich oddílů, což si myslím, že je asi nejpřínosnější. Tento workshop a hned ten první o rádcích mi na celém Scoutfestu přišly nejlepší. Ostatní byly moc teoretické nebo pro začátečníky. To se týká i poslední přednášky o SkautIsu. Ta byla opět pojata pro začátečníky, takže jsem se nic nového nedozvěděl. Pak už byl společný nástup v Lucerně, velké focení a ukončení festivalu. Kuchařky ve školní jídelně se s námi rozloučily řízkem a po obědě jsme se rozjeli domů.

Vlaďa Hirt - Kartágo


Krátká verze

Created by 'luke' 2007