Pohřeb Leopolda Färbera - Akelu 4.11.2015 - krátká verze


Dne 27.10.2015 nás navždy opustil Leopold Färber – Akela. Pro konický skauting znamenal také mnoho. Po revoluci v roce 1991 jej spolu Ladislavem Šínem – Borem v Konici obnovil. Vedl především vlčata a světlušky až do roku 2002, kdy mi předal jejich vedení. I po ukončení vůdcovství nás dále navštěvoval a těšil se, když jsme jej s dětmi navštívili. Když jsme jej občas v posledním roce navštívili v LDN v Olomouci, ne na všechny si ještě vzpomínal. Přestože některé z nás již nepoznával, rád si s námi povídal a byl rád, že jsme jej navštívili. Pohřbu se zúčastnilo nejen mnoho současných skautů, ale i mnoho jeho odchovanců. Celkem bylo přítomno přes 60 současných i bývalých skautů.

Vlaďa Hirt - Kartágo

Dlouhá verze

Created by 'luke' 2007