Okresní kolo Svojsíkova závodu 19.4.2015 - krátká verze


Okresního kola u Dětkovic se zúčastnili: Tom, Filip, Beky a Aneta. Jako doprovod jeli Erik a Kartágo. Po slavnostním zahájení hlídky postupně vybíhaly na trať. Naši běželi jako čtvrtí. Na trase je čekaly úkoly jako: uvázat uzel dobrého skutku, poskládat origami, první pomoc, hledání ztraceného člena, týmová spolupráce, překážková dráha, apod. V táboře pak byly další úkoly určování květin, dopravní znalosti, zkouška odvahy, technické a logické myšlení a další. Při vyhlašování výsledků jsme netrpělivě čekali, kdy padne jméno družiny Sokolů. Nakonec se umístili na krásném 1. místě a budou reprezentovat okres Prostějov na krajském kole v Písařově počátkem června. Děkujeme Sokolům za vzornou reprezentaci!

Vlaďa Hirt - Kartágo

Dlouhá verze

Created by 'luke' 2007