Vprava k Ochozsk kyselce 11.10.2014 - krtk verze


Prvn leton vprava ns zavedla k Ochozsk Kyselce. astnili se: Bohdanka, Krista, Ta, Aneta, Beky, Vala, Ra, Erik, Kartgo a Leo. Po turistick znace jsme dorazili ke kyselce a nezapomnli ji i ochutnat. Uvaili jsme si polvku a opekli klobsy i jablka. Zahrli jsme si trochu jin fotbal, Stopae, apod. Nali jsme a podepsali keku, kterou jsme zase peliv ukryli. Vpravu jsme si uili a budeme se tit na dal.

Vlaa Hirt - Kartgo

Dlouh verze

Created by 'luke' 2007