Hanácký cestovatel v Konici 28.9.2013 - dlouhá verze
Tuto akci pořádalo Město Konice a region Haná. Ale pouze na papíře. Prakticky ji pořádali SDH Konice, my skauti a za město Konice a region Haná místostarosta p. Vařeka. Sraz byl už ráno, aby se všechno stihlo nachystat. Byli jsme tam v této sestavě: Zelená šestka: Tom Šilhan; Sokoli: Aneta Gottwaldová, Beky Leckie, Valča Pírková, Filip Křivánek, Ráďa Švec, Klárka Švecová; roveři a vedoucí: Erik Leckie, Vlaďa Hirt – Kartágo, David Hirt – Svišť, Filip Pírek – Flipr. No, i když Ráďa přišel až asi po dvou hodinách a Flipr kolem druhé, ale ten to hlásil předem. Pomohli jsme hasičům přenosit potřebné věci ze zámku do parku, postavit stánky, lavice, stoly, atd. Pak jsme si nachystali naše stanoviště, aby se děti, které do parku přijdou, nenudily. Celkem jsme měli 5 stanovišť: chůzi po laně, vázání ambulančního uzlu, hod míčkem na cíl, šifra, zatloukání hřebíků. Před druhou hodinou se již začali trousit pomalu první návštěvníci. I když někteří turisté, kvůli kterým se tato akce vůbec konala, tu byli již mnohem dříve. Součástí celé akce bylo i předání různých ocenění turistům. Jedním z oceněných byl i náš bývalý střediskový vedoucí Ladislav Šín – Bor, který dostal ocenění za nejstaršího turistu. Je mu 84 let, ale moc to na něm poznat není. Nejdřív hrála dechovka Holóbkova mozeka a pak ji vystřídala skupina dětí ve věku kolem 15 let Neopes. A po ní opět dechovka. Pak už byla volná zábava, kdy k nám na stanoviště chodili kluci i holky jak na běžícím pásu. Takový zájem jsme ani moc nečekali. Zvlášť jednoho klučinu to zřejmě moc bavilo, protože všechna stanoviště obešel minimálně 6x. Za zmínku stojí další, asi 5ti letý klouček, který zatloukal hřebíky jako desetiletý. Pak mi teda jeho tatínek řekl, že to je jeho oblíbená zábava už asi od dvou let. I když akce měla oficiálně trvat asi do 17h, už v 16 hodin tu bylo poloprázdno. Teda spíš prázdno než poloprázdno. Takže jsme začali pomalu sklízet. Na závěr jsme ještě dostali výslužku dobré klobásky, které se nepovedlo prodat.

Vlaďa Hirt - Kartágo


Krátká verze

Created by 'luke' 2007