Základní kolo Závodu vlčat a světlušek ve Březsku 5.5.2012 - krátká verze


V letošním roce jsme pořádali základní kolo závodu my. Konalo se ve Březsku na Vinohrádku. Sjelo se tu 76 dětí v 16 družinkách. Soutěžili v rozličných disciplínách: První pomoc, fyzická zdatnost, manuální zručnost, dopravní značky, zvládání krizových situací, schopnost orientace, vyhledávání informací, logické myšlení, vlast a skauting a v poslední řadě i určování večerníčků. Mezi světluškami vyhráli Tučňáci z Kostelce na Hané a mezi vlčaty Tučňáci z Prostějova. Naše hlídka vlčat a světlušek se umístila na druhém místě mezi vlčaty a také postupuje do krajského kola. TAK JIM DRŽME PALCE, AŤ VYHRAJÍ!

Vlaďa Hirt - Kartágo

Dlouhá verze

Created by 'luke' 2007