Prodej Skautských Velikonočních kuřátek 7.4.2012 - dlouhá verze


Kuřátka jsme začali vyrábět už týden před jejich samotným prodejem. Na schůzce vlčat a světlušek se všichni chopili skořápek, vatiček, lepidla, papírů, nůžek atd. Občas se stalo, že lepidlo bylo i tam, kde být nemělo. Kuřátka se postupně líhnula a Sokoli na skautské schůzce je dokončili a domalovaly proložky, na kterých jsme je prodávali. V sobotu jsme se sešli v 7:30h u klubovny, posbírali jsme kuřátka, kasičku a mohli vyrazit na náměstí. Jako první do kasičky přispěl Kartágo. Než jsme došli na naše stanoviště před obchodem, cinkalo nám už v kasičce několik mincí. Kuřátka jsme prodávali v tomto složení: Hnědá šestka: Anetka Gottwaldová, Klárka Švecová, Valča Pírková; Vedoucí: Jana nedbalová, Vlaďa Hirt – Kartágo. Lidé kolem nás chodili co chvilka a tak jsme se je snažili vlídným slovem a milým úsměvem přesvědčit, aby nám něco přispěli do kasičky pro sbírku nadace Pomozte dětem. Většinou každý něco dal. Někteří si nás dokonce sami vyhledali, ale jiní naopak nepřispěli nic nebo se nám obloukem vyhýbali. Ale naštěstí těch co přispěli byla většina. Nakonec ještě Kartágo s Anetkou a Valčou obešli obchody, kde prosili o příspěvek paní prodavačky. Kolem půl jedenácté už jsme prodej ukončili, protože na náměstí už skoro nikdo nebyl. Nakonec jsme prodali kolem 150 kuřátek a vybrali 5 745 Kč.
Vlaďa Hirt - Kartágo

Krátká verze

Created by 'luke' 2007