Slibová výprava ke Skautské skále 31.3.2012 - dlouhá verze


Dnešní výprava byla zorganizována především kvůli Valče, která má skládat svůj Světluškovský slib. Sešli jsme se u klubovny v 9:00h. Někteří asi neumí poznávat čas, takže jsme z klubovny vyrazili až o čtvrt na deset v tomto složení: Hnědá šestka – Valča Pírková, Klárka Švecová, Filip Matůš, Patrik Kutáč, Beky Leckie, Anetka Gottwaldová, Zelená šestka – Michal Krejčí, Tomáš Šilhan, Sokoli – Erik Leckie, Ráďa Švec, vedení – Vlaďa Hirt – Kartágo. Šli jsme cestou nejkratší, aby si Valča konečně mohla připnout Slibový odznak. Míša se cestou opět co chvilinku vyptával, kdy už tam budem. Odpověď, mu dal Kartágo pouze jednou. Pak se Míšu zeptal, jestli si pamatuje, co mu říkal a když přikývnul, že jo, tak pochopil, že už mu Kartágo neodpoví. Místo vyptávání musel dobíhat ostatní, protože se coural nejvíce ze všech. Měl totiž v batohu plno zbytečností, které ho tížily. Takto jsme došli až na místo Skautské skály. Po malé obhlídce místa, jsme počali s přípravou obřadu. Mezitím si ještě kartágo naposled s Valčou promluvil o významu slibu a mohlo se začít. Ti co měli už slib, pomáhali Kartágovi. Erik držel oheň a Základy junáctví, Beky s Anetkou Českou vlajku. Ostatní, co neměli kroje, se shromáždili o patro níž. Nejprve Kartágo promluvil k ostatním o významu slibu a pak už Valča odříkala slib Světlušek: „Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.“ Poté jí Kartágo předal Slibový odznak a spolu s ostatními popřál. Valča v doprovodu Anetky a Beky ještě chvíli zůstala na Skále, aby rozjímala o významu slibu a my ostatní, jsme se odebrali dolů na plácek, kde jsme se utábořili. Kvůli silnému větru jsme udělali pouze malý ohýnek pro rychlé opečení párků na jídlo. Pak jsme jej rychle zalili množstvím vody, aby jej náhodou vítr nerozfoukal. Míša, Tom a pár dalších sice remcali, že si chtějí ještě uvařit polívku, ale nebylo jim to nic platné. Mezitím Anetka a Beky udělali z kamenů přechod přes Otínský potok, abychom nemuseli skákat po jednotlivých kamenech. Když jsme si všichni pochutnali na svačině, poklidili po sobě, vyrazili jsme zpět vzhůru kolem Skautské skály do lesa, abychom zahráli ještě nějakou hru. Erik měl připravenou Boj o vlajku. Rozdělili se na Erik, Ráďa, Michal a Klárka proti Anetka, Beky, Valča, Filip, Patrik a Tom. Erikovců bylo o něco méně, ale přesto o něco silnější. Hra vypukla a všichni se rozeběhli hledat vlajku soupeřů. Za chvíli však vypukly nehody, protože Erik nevysvětlil úplně přesně pravidla a někteří naoplátku je moc neposlouchali. Toto kolo bylo proto vyhlášeno jako zkušební. Pak už se všichni do toho pustili s novou vervou. Byli zkušenější, vlajky lépe schované a bylo o to těžší je najít. Také byly tyto boje zajímavější. Malej Míša si pořád chodil pro nové životy. Někdy se si ce snažil bránit, ale jindy zase se nechával schválně vybít. To mu pak už Kartágo další život nedal. Míša na něj chvíli civěl, jak to, a pak začal žadonit. Kartágo jej nechal 3 minuty se trápit a pak mu dal další. Přes silný vítr a chvílemí skřípající stromy se všichni s vervou proháněli po lese a hledali. Opět byly spory o hranice území, takže už si ani nepamatuji, jestli někdo nakonec vyhrál. Po této hře jsme se sbalili a vyrazili už ke klubovně. Kartágo spěchal, ale někteří jako Beky a Anetka strašně naléhaly, abychom hráli ještě Nálet. Jenže tato hra po cestě zdržuje, takže byla zamítnuta. Holky to ještě nevzdávaly a zkusily hrát samy. To Kartágo zatrhnul, tak jsme pokračovali domů. U klubovny byl rozchod a konec výpravy.
Vlaďa Hirt - Kartágo

Krátká verze

Created by 'luke' 2007