6.ročník Akce Noční Konice 29.-30.4.2011 - dlouhá verze


Akce Noční Konice se připravuje jako každý rok už nějakou dobu předem. Ale dnes konečně nastal den D. Tři holky neskautky přišly už ve 14hodin, přestože začátek byl až v 16h. Do začátku jsme ještě dochystali zbytek a pak mohli vítat účastníky. Dorazil i starý známý Niva, který byl už na 1.ročníku, ale v poslední době mu to nevycházelo. Nakonec se nám tu sešlo 42 dětí a to skauti z Konice, z Kostelce na Hané, ze Ptení a neskauti z konicka. To je zatím největší účast. Naši členové tu byli tito: Anetka Gottwaldová, Becky Rebeka Leckie, Valča Pírková, Terka Greplová, Marek Vičar, Kája Koutný, Honza Rozsíval – Hanyny, Peťa Lehký – Naháč, Erik James Leckie, Mates Hudák – Hudy, Patrik Sedláček – Juan, Kuba Gottwald, Ráďa Švec, Pavla Aschenbrennerová, Lukáš Hejda – Shrek, Vlaďa Hirt – Kartágo a početné zastoupení roverského kmene Scoia´tael, které pomáhalo při noční hře. Po ubytování příchozích byl nástup před klubovnou a zahájení. Utvořili jsme velký půlkruh a zahájili první slokou Skautské hymny. Poté Kartágo řekl, že jsme se tu sešli na počest Dne Země a Svátku skautů. Přečetl dětem k těmto dnům několik informací. Po seznámení s programem jsme se rozdělili do dvou skupin. První odešla s Kartágem hrát bojovou hru Helmův žleb, druhá s Pavlou a Shrekem hrála hry v klubovně. My bojovníci jsme odešli na naše oblíbené místo ke kaštanům za kolejema. Terén je tu pro bojovky ideální. Rozdělili jsme dítka na 2 skupinky s jejich patrony Nivou a Malým Bobrem. Úkolem družin bylo proniknout do kruhu soupeře a nalepit na jejich tvrz (krabici) co nejvíce nálepek. Před kruhem ovšem stáli obránci, kteří svou tvrz bránili. Nakonec zvítězilo družstvo pod vedením Malýho Bobra. Ze začátku sice vedlo družstvo Nivy, ale jejich soupeři se pak do toho zakousli a zvítězili rozdílem pouhých 4 nálepek 122:126. Po vyhlášení vítěze jsme se odebrali do klubovny. Dítka měla chvíli volno, zatímco se připravovala večeře. Tu zvládly nachystat převážně holky neskautky z konicka. Nachystaný byl chleba se salámem, rajče, okurek a paprika. Ve 20hodin, byl už nástup k Noční Konici. Nejprve Kartágo vysvětlil nejen pravidla, ale také zdůraznil, že cílem hry je poznat Konici v noční době, seznámit se se zajímavými místy Konice, užít si zábavu. Následně byli všichni rozděleni do 7 hlídek po 6 členech. Někomu se sestava líbila, jinému ne. Účelem bylo, aby v každé hlídce byl koničák, kostelečák, pteňák a neskaut. To se z větší části povedlo. O půl deváté už vše vypuklo. Hlídky dostaly první úkol, vyluštit citát v morseovce. Kdo to měl hotovo, mohl i s průvodkou vyrazit do terénu, tedy do města. Po celé Konici bylo rozmístěno 15 stanovišť s různými úkoly. Některé úkoly zavedly dítka až do temných částí lesa na okraji Konice, jiná naopak přímo na náměstí nebo k rybníku pod Vyšehradem. Na čtyřech stanovištích (na náměstí, v parku, u školy, u vlakového nádraží) byly úkoly s obsluhou. Na náměstí se hrálo skautské pexeso poslepu, v parku se zase přenášela poslepu voda s navigací ostatních členů, u školy dítka stavěla věž z kostiček atd. Aby to ale neměla dítka tak jednoduché, pohybovalo se po městě na 9 roverů, kteří ztvárňovali chytače. I stalo se, že při poklidné chůzi skupinky ke stanovišti, se všichni najednou rozprchli, jako když střelí do hejna vrabců. To se někde zjevil právě chytač, který se je snažil polapit. Za polapeného člena dostala hlídka do průvodky puntík za 2 trestné body. Přes rychlé nohy chytačů se však některým podařilo uniknout. Na stanovištích však byli všichni v bezpečí. Ke konci hrací doby se objevil problém u stanoviště v parku, které bylo přesunuto vedle na nádraží. Několik podnapilých výrostků tu znepříjemňovalo pobyt tím, že se uvelebili na naší dráze. Na domluvu, zda by se kousek posunuli vedle, bylo jejich odpovědí snaha se s námi prát. Naštěstí to bratři Procházkové za přispění ostatních Scoai´tael vyřešili. Takže došlo jen k menší bitce. Tu jsme raději ukončili za nerozhodného stavu, aby nedošlo k nějakým vážnějším problémům. To už se ale chýlilo ke konci hrací doby. Dvě hodiny uplynuly jako nic a hlídky se začaly dostavovat do klubovny. Kartágo vybíral z větší i z menší části vyplněné průvodky. Někteří zvědavci se hned ptali, jak dopadl souboj s opilci. Když jim Kartágo řekl, že jsme to raději ukončili za nerozhodného stavu, tak zvláště Kuba byl zklamaný, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, i když jsme na to měli. Nyní byla nějaká doba na vypovídání zážitků, odpočinek atd. Ti starší toho využili k tomu, že začali s Hromem hrát hru Flaška. O půlnoci jsme vyrazili na tradiční vycházku na Březský vrch. Procházka za jasné noci nám udělala dobře. Prolízačky na hřišti nás už netrpělivě čekaly. Za svitu hvězd jsme si povídali o všem možném nebo po očku sledovali, jak se k sobě mají Erik s Kájou, kteří na okresním kole Svojsíkáče spolu začali oficiálně chodit. To by nebylo nic neobvyklého, kdyby se nejednalo za posledních asi 10 let o asi dvanáctý pár kluk z Konice a holka z Kostelce na Hané :o) Po našem návratu ti starší ještě hráli a tlachali a ti menší ve vedlejší místnosti už spali.
Ráno byl budíček v osm hodin. Někteří už byli ale vzhůru dávno předtím. Kartágo hned všechny vyhnal ven na rozcvičku. Té se ujal společně s Hadem. Nejdříve jsme se malinko proběhli a pak se dali do rozcvičky. Na závěr Kartágo zařadil ještě Borovy oblíbené koordinační cviky. Byla to sranda, pozorovat motající se dítka, kterým ovšem moc do smíchu nebylo. Poněvadž jim koordinace vlastního těla moc nešla. Pak se začala chystat snídaně a Kartágo se mezitím odebral tisknout diplomy. Ostatní pak s Nivou vyplnili dotazník na zhodnocení letošního ročníku Akce „Noční Konice“. Pak následovalo několik her. V 10h byl už nástup v krojích na vyhodnocení. Všichni netrpělivě čekali, jak dopadli. Kartágo jako obvykle začal od posledního místa, takže největší zklamání se odbyla hned na začátku a největší radost z vítězství se odbyla až na konci. Z vítězství se nakonec radovala hlídka č. 5 s Domčou Vysloužilovou, která po rozdělení hlídek měla nejvíc řečí ke špatnému složení své hlídky.
1.místo 96,5b, hlídka č.5 (odměny: kšiltovka se skautskou lilií)
Domča Vysloužilová (Kostelec na Hané), Michal Sekanina (Kostelec na Hané), Diana Kaňáková (Kostelec na Hané), Valča Pírková (Konice), Marek Vičar (Konice), Elenka Protivánková (Kostelec na Hané)
2.místo 96b, hlídka č.6 (odměny: píšťalka, pastelky)
Petr Lehký – Naháč (Konice), Saša Tomanová (Kostelec na Hané), Mája Kotrlová (Kostelec na Hané), David Nový (Ptení), Markéta Kotrlová (Kostelec na Hané), Martina Nagyová (Konice – neskautka).
3.místo 91,5b, hlídka č.3 (odměny: kalendář skauta junáka)
Matěj Hudák – Hudy (Konice), Kája Vičarová (Suchdol – neskautka), Anetka Gottwaldová (Konice), Robik Protivánek (Kostelec na Hané), Terka Turnová (Kostelec na Hané), Eliška Drápalová (Kostelec na Hané – neskautka)
4.místo 89,5b, hlídka č. 4
Erik Leckie (Konice), Jarda Studený (Nová Dědina – neskaut), Tereza Kalčíková (Ptení), Kuba Božek (Ptení), Míša Suchánková (Kostelec na Hané), Karin Jurníková (Kostelec na Hané)
5.místo 88,5b, hlídka č.2
Kuba Gottwald (Konice), Kája Hynková (Kostelec na Hané), Radim Burget (Kostelec na Hané), Marek Holubář (Ptení), Lea Voráčová (Kostelec na Hané), Terka Staneková (Kostelec na Hané)
6.místo 86,5b, hlídka č.1
Patrik Sedláček – Juan (Konice), Eva Voráčová (Kostelec na Hané), Kája Koutný (Konice), Dan Haselman (Konice – neskaut), Aňa Kovalčíková (Kostelec na Hané), Zuzka Turnová (Kostelec na Hané)
7.místo 76b, hlídka č.7
Radek Švec (Konice), Nikola Trundová (Konice – neskautka), Honza Rozsíval (Konice), Natálka Hofmanová (Ptení), Beky Leckie (Konice), Terka Greplová (Konice)
Po rozdání diplomů, odměn vyfocení jednotlivých hlídek jsme letošní ročních oficiálně ukončili sborovým třikrát ZDAR, ZDAR, ZDAR!!! Pak už se jen douklízelo a ve zbytku času zahrálo pár her. Myslím, že se letošní ročník opět povedl a můžeme se těšit na další rok.
Vlaďa Hirt - Kartágo

Krátká verze

Created by 'luke' 2007