Svojsíkův závod 9.-10.4.2011 - krátká verze


9.-10.dubna se konalo ve Ptenském Dvorku okresní kolo Svojsíkova závodu. Závodilo se v okolních lesích, kopcích, údolích i polích. Nachystáno bylo mnoho stanovišť, na kterých děti ukazovaly nejen svoje znalosti a schopnosti, ale také to, jak umí spolupracovat a rozdělit si mezi sebe jednotlivé činnosti, aby výsledek byl co nejvíce efektivní. Na stanovištích se děti setkaly například s úkoly: ošetřit cyklistu po pádu, nasměrovat skutečné cizince, kteří neumí česky na nádraží, vyhledat potřebné informace, rozdělat oheň a uvařit si na něm oběd, postavit správně stan. Dále lezly přes lanovou lávku, překonávaly překážkovou dráhu, stavěly pyramidu, poznávaly přírodniny, odhadovaly vzdálenosti, určovaly čichem koření, trénovaly paměť a mnoho dalšího. Přes všechny tyto překážky přešla naše chlapecká družina nejlépe a vybojovala tak 1.místo! Složení družiny bylo následující: Erik James Leckie, Matěj Hudák – Hudy, Petr Lehký – Naháč, Honza Rozsíval – Hanyny, Radek Švec a Aneta Gottwaldová.

Vlaďa Hirt - Kartágo

Dlouhá verze

Created by 'luke' 2007