Roverská výprava S+S 5.3.2011 - dlouhá verze


Dne pátého března jsme se vypravili na výpravu po okolí Konice. Měla název S+S aneb prvních deset zimních kilometrů. Akce se účastnili skauti a křesťanská mládež (Spolčo). Celkem se nás sešlo šest plus pes, a to: Honza Grulich, Jirka Grulich, Honza Procházka, Jarek Procházka, Lukáš Hejda, David Hirt. Sešli jsme se v devět hodin ráno na vlakovém nádraží v Konici. Odtud jsme vyrazili vlakem do nedalekého Kostelce na Hané. Vlak tam dojel za půl hodiny. Z tohoto malebného městečka naše kroky směřovaly na Velký Kosíř. Na jeho vrcholu byl naplánován oběd. Tento nelehký výstup nám trval asi hodinu. Po cestě jsme se zastavili v lomu, kde jsme se posilnili a společně vyfotili. Cesta na vrchol byla překvapivě pořád do kopce. I když byl výstup náročný, pohled na krajinu pod kopcem nás bral za srdce. Na vrcholu bylo potřeba nanosit dřevo na oheň a tohoto úkolu se zhostili bratři Procházkové, kteří jej i založili. Ted už nám nic nebránilo opéct si buřty a odpočinout si. Z vrcholu naše cesta vedla do Čech pod Kosířem. Jak řekl jeden účastník, jdeme do Čech na Moravě. Tady jsme navštívili park a dále pokračovali směrem na Konici. Naše kroky vedly převážně po poli, kde jsme viděli překrásné stádo srn. Cesta vedla chvíli z kopce a chvíli do kopce. Další naší zastávkou byli Přemyslovice, kde jsme potkali průvod masek, které zvali na večerní ostatkový ples. Na chvíli jsme se s nimi zastavili a s některými se i fotili. Z Přemyslovic to bylo už jen necelých 7km do Konice. Cestu jsme zvolili po tzv. Tylové cestě. Ta nás zavedla na Novou Dědinu, pak následoval Štarnov, kde se polovina naší skupiny oddělila, neboť v této vesničce bydlí. Do Konice jsme pokračovali tedy ve třech a to bratři Procházkové, pes a David. Co říci závěrem k této akci? Snad jen to, že byla malá účast, ale i tak jsme si tento pochod užili, neboť bylo nádherné počasí a skvělá nálada, která nesmí na takových akcích chybět.
Lukáš Hejda - Shrek

Krátká verze

Created by 'luke' 2007