Liškyjáda 4.ročník 8.-9.5.2009 - krátká verze


Na letošní 4. Ročník Liškyjády jsme vyrazili ve složení: Jarek, Anetka, Kuba, Arna, Jana, Shrek, Michal J. a Kartágo. Po příchodu na místo jsme jsme měli čas na několik her a pak už začala samotná Liškyjáda. Hlídky měly za úkol na dvoukilometrové trati plnit rozličné úkoly: zjistit životní funkce zraněného, sestavit skautský kroj, vypsat jaké jsou v ČR kraje, zlomenina, transport zraněného, stabilizovaná poloha apod. Po doběhnutí všech hlídek do cíle panovaly rozhovory, kdo se asi jak umístil. Zbytek dne byl vyplněn hrami a zábavou. Druhý den proběhlo vyhlášení vítězů. Z našich se Arna umístil s rukama ze Ptení na 2.místě a ostatní kluci z Konice na místě čtvrtém. Letošní Liškyjáda se opět vyvedla, ale my už museli odjet domů.

Vlaďa Hirt - Kartágo

Dlouhá verze

Created by 'luke' 2007