4.ročník "Akce Noční Konice 24.-25.4.2009 - dlouhá verze


Po roce je tu opět Svátek skautů a s ním i další ročník Akce Noční Konice. Pozvání přijaly oddíly z Čech pod Kosířem, Ptení a Kostelce na Hané. Nakonec se nás sešlo 47 dětí a roverů a 13 dospělých. Z Konice to byli tito: Patrik Sedláček – Juan, Kuba Gottwald, Anetka Gottwaldová, Tomáš Pajchl, Tomáš Grepl – Mamut, Ráďa Švec, Arna Rozehnal, Erik James Leckie, Beky Leckie, Nikola Trundová, Bára Lišková, Klára Vičarová, Mates Hudák, Jarek Šincl, Jan Novák – Hrom, Dáda Vrobelová. S pomocnou rukou k hladkému průběhu akce přispěli: Jana Pracná, Michal Jeřábek, Filip Pírek – Flipr, Lukáš Hejda – Shrek, Honza Hájek, Honza Procházka, Jarek Procházka – Mravenec, Zbyněk Švec a Vlaďa Hirt – Kartágo. Akce začala po příjezdu všech účastníků krátce po 16 hodině. Před klubovnou si všichni nastoupili do půlkruhu a zahájili jsme první slokou Skautské hymny. Kartágo pak něco řekl k tomu, proč jsme se tu sešli v tuto roční dobu. A to, že tato akce je pořádaná k oslavě Svátku skautů a Dne Země. Poté přečetl všem účastníkům něco o sv. Jiří – patronu skautů a něco o vzniku Dne Země. Když oznámil, že údaje které četl, budou dítka potřebovat i k noční hře, zavládlo mezi nimi rozrušení a někteří jako Kuba se dožadovali opětovného čtení. Leč, nebylo jim vyhověno. Následovalo rozdělení, kdo zůstane na rukodělky v klubovně a kdo půjde hrát bojovou hry. První polovinu čekala výroba maňásků a kreslení na oblázky. Ostatní šli pod vedením Kartága na kraj Konice do mírně členěného terénu. Hrála se bojová hra s názvem Poklad v pevnosti. Hráči se rozdělili na útočníky a obránce. Útočníci mají za úkol ukořistit vlajku, zatímco obránci je chytají plácnutím. Družstva na to měla půl hodiny a pak se vyměnili role. Protože si ale každý nepamatoval, koho má v družstvu, vznikaly i takové zajímavé taktiky, že se útočník hlásil obráncům jako obránce. Obránci ale tento trik vždy včas odhalili a záškodníka zahnali. Vlajku se nakonec nikomu nepovedlo ukořistit. Proto vyhrálo družstvo, které bylo jako druhé obránci, protože se jim podařilo pochytat víc útočníků. Po oslavách vítězů a „pláči“ poražených, jsme se vydali ke klubovně. Tam už měli všichni rukodělky hotové. Pomocné vedení pod vedením Jany proto začalo připravovat večeři rybí pomazánku nebo salám. K tomu ještě trocha zeleniny a dítka si už mohla postupně chodit pro chleby. K začátku vlastní Noční Konice ještě zbýval nějaký čas a dítka se proto bavila, jak nejlépe uměla. Mezitím přišli pomocníci chytači Honza P., Jarek a Flipr, aby roznesli na stanoviště lístečky s úkoly. Flipr pořád nemohl pochopit, kde je u kostela ten dřevěný kříž. Vtip byl v tom, že kříž byl u části kde je oltář a byl minimálně 3 metry vysoký a opravdu nešel přehlédnout. Nakonec jej Flipr v pohodě našel a později ani pro dítka to nebyl problém. Po jejich odchodu začal Kartágo rozdělovat děti do družstev. To byl také boj! Děti pořád chodily za Kartágem a samy si určovaly, s kým chtějí být v družstvu. Někdy jim šlo vyhovět, ale když to nebylo možné, protože v každém družstvu je potřeba alespoň 1 koničák, tvářily se uraženě a vyhrožovaly, že budou večerní hru bojkotovat. Nakonec ale vše celkem dobře dopadlo. Po osmé hodině byl nástup před klubovnou. Kartágo nejprve stručně vysvětlil pravidla a pak začalo rozdělování do družin. Občas se ozval radostný jásot, když byli dva kamarádi v jedné družině. Skupinky dostaly průvodky, které si už mohly prohlédnout. Jakmile byli všichni připraveni na start, dostaly od Kartága první úkol. Byla to jednoduchá šifra. Až po jejím úspěšném rozluštění mohla družstva vyběhnout do terénu. Nejvíc zabrat to dalo družině s Juanem a Kubou, kteří vyběhli do terénu až jako poslední. Chytači Honza H., Honza P., Mravenec, Zbyňa, Shrek a Flipr už byli také v terénu. Jejich úkolem je znepříjemňovat družinám hledání stanovišť. Za každého chyceného, dostane družinka do průvodky puntík, který znamená 2 trestné body. Na 4 stanovištích byli vedoucí a plnily se tu rozličné úkoly s názvy jako: Pavouk, Puzzle, Věž a Frisbee. Největším problémem bylo Puzzle. Družina měla za úkol, navádět jednoho člena se zavázanýma očima tak, aby poslepu poskládal puzzle o 9ti kouscích. Maximálně na to měli 5 minut a podařilo se to jen jednomu družstvu. A to tomu, které nakonec vyhrálo celou Noční Konici. Úkoly byly rozmístěné po celé Konici a to od dolního konce Cihelny I, až po lom u Radošovce. Mezitím, co se družiny a chytači naháněli po Konici, tak Jana, Míša a Michal nachystaly klubovnu a ještě jednu místnost na spaní. A tak některá unavená dítka po návratu do klubovny si zamířila rovnou pro spacák. Startovalo se ve 20:45h a ve 22:45 bylo ukončení a družinky se vracely do klubovny. Ale protože se některým ještě spát nechtělo, uspořádal pro ně Zbyňa noční výpravu. Nakonec se na ni vydalo 22 dětí a 5 pomocných vedoucích (chytačů) i s Kartágem. Vedení měl na starosti Zbyňa a vydali jsme se směrem k mohyle. Cestou jsme hráli takovou hru s číslas, kterou jsme si ověřovali, že máme všechny děti. Každý měl jedno číslo od 1 do 22. Když Zbyňa řekl 0, tak další pokračovali 1,2,3,…22. Pokud jsme se dostali až ke 22, ověřili jsme si, že jsme všichni. Od mohyly jsme vyrazili do tmavého lesa se zhaslými baterkami. Došli jsme k jednomu domku, kde uspořádal Zbyňa stezku odvahy. Vyprávěl dětem, že kdo není srab, půjde do toho domku, kde nesmí vzbudit spícího chlapa. Přihlásil se Tomáš P. a ještě další dva. Když se ale Tomáš vydal na cestu, asi po 5ti metrech se rozžhnulo světlo a začal zuřivě štěkat pes. A to byla chvíle, kdy Tomáš začal rychle couvat zpět. Protože jsme nechtěli ještě rozzuřit majitele, rozhodli jsme se jít do klubovny. Po příchodu se už všichni uvelebili do spacáků a šli spát nebo ještě spolu štěbetali. Kartágo za pomoci Míši ještě vyhodnocoval průvodky z noční hry a Zbyňa dětem vyprávěl „pohádky“. Druhý den už sice nějakou dobu před šestou hodinou ranní, někteří nemohli spát, ale teprve kostelní zvony v 6 hodin byly pravým budíčkem pro všechny. Štěbetali tu už skoro všichni. Pomalu se už někteří začali balit. Kuba se rozhodl opustit Akci Noční Konici, i když mu to Kartágo nedovolil. Proto měl poté telefonní pohovor s jeho maminkou. Ostatní se pak vydali pro snídani, kterou chystala Jana a spol. Průběžně se pak v obou místnostech začalo uklízet a Kartágo se pak vydal domů, aby vytiskl diplomy. Dítka po uklizení zahrála nějaké hry a před desátou hodinou přišlo na řadu vyhlášení výsledků a rozdání cen. Při nástupu vládlo mezi všemi napětí, jak která družina dopadla. Výsledné snažení všech družin nakonec dopadlo následovně:
1.místo 112b (odměny: turistické mapy) Tomáš Pajchl (Konice), Dominik Spurný (Kostelec na Hané), Aneta Urbanová (Kostelec na Hané), Aneta Nezvalová (Kostelec na Hané), Katka Kratochvílová (Kostelec na Hané)
2.místo 66,5b (odměny: kompasy) Radek Švec (Konice), Tomáš Grepl – Mamut (Konice), Marek Zabloudil (Ptení), Kája Hynková (Kostelec na Hané), Elena Protivánková ( Kostelec na Hané)
3.místo 61b (odměny: házecí disk) Arna Rozehnal (Konice), Jan Novák – Hrom (Konice), Eva Voráčová (Kostelec na Hané), Tomáš Löffler ( Kostelec na Hané), Tereza Kalčíková (Ptení), Vítek Minx ( Ptení)
4.místo 52b Patrik Sedláček – Juan (Konice), Kuba Gottwald (Konice), Anetka Gottwaldová (Konice), Veronika Vašková (Ptení), David Minx (Kostelec na Hané ), Agáta Minxová ( Ptení)
5.místo 46b Dáda Vrobelová (Konice), Marťa Hlavinka (Čechy pod Kosířem), Mirek Řezníček (Čechy pod Kosířem), Eliška Drápalová (Kostelec na Hané), Leona Voráčová (Kostelec na Hané)
6.místo 45,5b Erik Jame Leckie (Konice), Beky Leckie (Konice), Nikola Trundová (Konice), Saša Tomanová (Kostelec na Hané), Nikola Látalová (Kostelec na Hané)
7.místo 37b Jarek Šincl (Konice), Mates Hudák (Konice), Verča Hlavinková (Čechy pod Kosířem), Andrea Koutná (Čechy pod Kosířem), Míša Suchánková (Kostelec na Hané), Natálka Hofmanová (Kostelec na Hané)
8.místo 33,5b Bára Lišková (Konice), Klára Vičarová (Konice), Marek Musil (Ptení), Robert Protivánek (Kostelec na Hané ), Michal Kratochvíl (Kostelec na Hané)
Navštívit nás byl také Akela, který si neodpustil krátký projev. Akci Noční Konice jsme ukončili třikrát sborovým zdar vítězům. Ještě jsme udělali společnou fotku a už byl konec. Rozloučili jsme se se skauty z ostatních oddílů, ale pro nás koničáky ještě nebyl konec. Za chvíli nás čeká svatba. Žení se dnes totiž náš vedoucí střediska Jaroslav Nedbal – Jogin s naší členkou Janou Kostkovou – Cecilkou. V zámku jsme udělali na schodech špalír, kterým ženich, nevěsta i ostatní hosté prošli. Poté jsme se šli podívat na obřad, kde si Jogin i Cecilka řekli své ANO. Když novomanželé opět procházeli špalírem, začali jsme zpívat Junáckou hymnu. Před zámkem ještě čekalo novomanžele zalykování, my jsme jim předali skautský svatební dar (skautský klobouk, opasek a píšťalku). Poté už i pro nás Akce Noční Konice skončila.
Vlaďa Hirt - Kartágo

Krátká verze

Created by 'luke' 2007