Vánoční besídková pařba 20.-21.12.2008 - dlouhá verze


Přípravy na besídku probíhaly už v pátek odpoledne, kdy jsme uklízeli klubovnu a v sobotu dopoledne, kdy se chystal zbytek věcí a podobně. Sraz byl určen na 14h a nakonec jsme se sešli v tomto složení: Patrik Sedláček – Juan, Arnold Rozehnal, Honza Trávníček, Martin Nehanský, Peťa Lehký, Kuba Gottwald, Anetka Gottwaldová, Erik James Leckie, Beky Leckie, Nikola Trundová, Jarek Šincl, Matěj Hudák, Honza Novák – Hrom, Jana Pracná, Dáda Vrobelová, Michal Hejl, Pavla Aschenbrennerová – Tučňák a Vlaďa Hirt – Kartágo. Na začátku jsme před zahájením měli ještě chvíli čas, takže jsme si mohli před klubovnou zahrát honičku. Pak už přišla Tučňák a mohli jsme zahájit besídku jak pokřikem, tak i několika koledami. Kartágo nám mezitím přinesl malé občerstvení v podobě brambůrků a kofoly. Však se taky po tom hned zaprášilo. Po tomto vánočním úvodu jsme zapojili projektor na notebook a pustili jsme si krátký fotofilm o skautech, z Jamboree, z historie atd. Mezitím se za námi přišel podívat Jogin a Leopold Färber – Akela (Kartágův bývalý vedoucí). Ten všem nám popřál pěkné Vánoce a poděkoval za pozvání na besídku. Pak jsme si pustili fotovideo z letošního tábora na Baldovci. Kartágo jej doplnil o hudbu a písničky nahrané na táboře a o titulky. Většina z nás si přitom zavzpomínala na tu krásnou dobu, kdy jsme tábořili v lůně přírody. Při závěrečných titulcích děti autorům fotografií zatleskali. Největší aplaus sklidil Hrom, sic byl na táboře jen dva tři dny. Pak už přišel čas příchodu Ježíška. Tučňák se ujala rozdávání dárků namátkou ze společné hromádky. Našlo se tu i několik dárků pro konkrétní jedince i pro Kartága. Dárky dostal i oddíl od Kartágo a i od střediska jako lasa, stolní hry. Po prohlédnutí dárků jsme se všichni oblékli abychom se šli podívat na náměstí na Vánoční trhy a ohňostroj. Na rozdávání dárků se přišel podívat i Tom Pajchl a pak neměl na práci nic jiného, než laso hodit na strom tak, že nešlo sundat. Chvíli se několik dětí o sundání pokoušelo, ale marně. Ani hrubá síla nepomohla. Až za chvíli napadlo Hroma vzít Kubu na ramena a společnými silami lano sundali. Pak už byl nástup na odchod. Kartágo ještě upřesnil chování jedinců, sraz k návratu a byl rozchod. Na náměstí právě zpíval Petr Spálený. Někteří jsme jej šli poslouchat, jiní se raději toulali po náměstí a hledali kamarády. Po půl šesté se už začalo schylovat k tomu, kvůli čemu jsme tady na náměstí byli nejen my, ale i ostatní lidé, kteří zaplnili skoro celé náměstí. Ohňostroj! Na ten se všichni těšíme. Letos bude podle hudby skupiny Nightwish. Moderátor Polák ještě na jevišti poděkoval sponzorům, lehce zdrbal Město Konice za ten vánoční stromeček, který opravdu trochu vypadal jako koště. Pan místostarosta pak přislíbil, že se do příštího roku polepší. Pak už ale zhasla světla a show mohla začít. Všichni jsme upřeli zraky k obloze. Ta se porůznu rozjasňovala výbuchy raket. Tato krása trvala deset minut a sklidila potlesk diváků. Pak jsme se už my skauti odebrali k cukrárně, kde byl sraz. Byli tu všichni kromě Martina a Matesa. Pod vedením Jany se všichni odebrali ke klubovně a Kartágo šel ty dva hledat. Pak zjistil že už jsou u klubovny, tak tam šel také. Našel tam nejen je, ale i několik dalších návštěvníků jako Shreka, Flipra s Nikčou, Honzu H., Michala atd. Zatím se chystala večeře pomazánka z rybiček a salámová. Po jídle jsme si zkusili zahrát novou stolní hru Kde leží Kotěhůlky. Pravidla jsme sice ještě moc neznali, ale hra se dětem celkem líbila. Mezitím se přišel za námi podívat další bývalý člen Svišť. Pak už se ale blížilo promítání filmů. Boj se strhnul o to, co se bude promítat. Nakonec vyhrála rodinná komedie Sám doma 1 a druhý film jsme pouštěli komedii Sudá a lichá a T.Hillem a B.Spencerem. Během promítání se vrátili Kuba s Juanem, kteří měli od rodičů dovoleno zůstat na náměstí déle. Přivedli s sebou i Kubova a Arnova bratrance Michala Gottwalda s tím, jestli by nemohl v klubovně přespat. Kartágo pak svolil a pokračovali jsme v dívání všichni společně. Po filmech jsme si udělali ještě malou půlnoční vycházku na Březský vrch. Šlo nás ale jen několik: Peťa, Honza, Erik, Beky, Nikola, Anetka a Kartágo. Tam jsme se pokochali výhledem na Konici, vyfotili se u mohyly a udělali si ještě náš malinký ohňostroj. Ostatní zůstali v klubovně, že prý se jim nechce. Ve skutečnosti nešla většina proto, aby potajmu práskali petardy. Kartágo tušil nějakou nekalost, protože kluci co s námi nešli, byli přesto oblečení a nachystaní. Večer byla pak už volná zábava. Hraní na kytaru, povídání, zlobení atd. Kluci měli takovou výdrž, že tlachali až někdy do půl čtvrté do rána nebo snad i déle. Ráno byla na programu snídaně a po ní ještě jeden film s oblíbenou hereckou dvojicí Spenser a Hill: Kdo hledá poklad, najde přítele. Přišli za námi na chvíli i Tom a Dáda, kteří museli spát doma. Po filmu už nás čekalo jen uklízení a pomalu rozloučení se. Na závěr jsme zavolali pokřik vlčat i Sokolů a pak už byl rozchod. Příští rok se takto zase na dva dny sejdeme a určitě bude besídka ještě lepší než ta letošní.
Vlaďa Hirt - Kartágo

Krátká verze

Created by 'luke' 2007