Vzpomínka na 28.říjen 27.10.2008 - dlouhá verze


Na 28.říjen vzpomínají lidé po celé ČR jako na den založení Československé republiky. Proto i my jsme se s předstihem jednoho dne vydali na Březský vrch k mohyle T.G. Masaryka. Dorazili jsme tam ve složení: Patrik Sedláček – Juan, Tomáš Pajchl, Jana Pracná, Jan Novák – Hrom, Michal Hejl, Lukáš Hejda – Shrek, Honza Hájek, Jarek Nedbal – Jogin a Vlaďa Hirt – Kartágo. Před zapálením ještě dorazil jeden bývalý člen David Hirt – Svišť. Po příchodu jsme začali chystat slavnostní oheň. Měli jsme jej hotový celkem brzy a úderem půl páté, jsme mohli začít. Jako pokaždé jsme vzpomínku počali zapálením ohně, kolemž něho jsme stáli v krojích. Jogin nám poté řekl několik slov o založení Československa, průběhu válek apod. Potom jsme ještě chvíli debatovali o různých věcech, až nám oheň dohoříval. Uhasili jsme jej vodou půjčenou z blízkého stavení a sešli dolů k Sokolovně. Tady Akela zorganizoval položení věnce k památníku padlých. Byl tu také pan starosta Mazur a ještě několik občanů Konice. Po krátkém Akelově projevu a položení kytice a věnce bylo již ukončení. Akela nám ještě poděkoval za účast a pak už jsme se všichni rozešli.

Vlaďa Hirt - Kartágo

Krátká verze

Created by 'luke' 2007