Roverský kmen Scoia´teal


Roverský kmen v Konici byl založen pro potřebu starších skautů a skutek. Někteří byli ve středisku registrováni, ale účastnili se málo akcí s dětmi. Proto dostali prostor, aby se uskutečňovali akce jen pro jejich věkovou hranici. Dále je snaha, aby se věnovali i mateřskému středisku např. pomoc s pořádáním velkých akcí nebo s údržbou klubovny.


První schůzka

První schůzka se konala na začátku února v klubovně za účasti: Vlaďa Hirt – Kartágo, Lukáš Hejda – Shrek, Jarek Nedbal – Jogin, David Hirt – Svišť, Jarek Procházka – Mravenec, Zbyněk Švec, Filip Pírek – Flipr, Honza Hájek, Jan Novák – Hrom a Jana Pracná. Další členové jsou: Honza Procházka, Michal Hejl.

Název kmene

Nad názvem jsme uvažovali dlouho. Padaly návrhy jako: Veverky, Drápy, Flotila Božkov… Nakonec po asi měsíci a půl byl odhlasován název Scoia’teal [Skoatajl], což zhruba znamená Elfské veverčí útočné komando. Tento název byl odhlasován až po zhruba měsíci a půl.

První výprava

První výprava našeho kmene nás zavedla na Zkamenělý zámek k Vojtěchovu. Účastnili jsme se pouze 4: Filip Pírek – Flipr, Lukáš Hejda – Shrek, Vlaďa Hirt – Kartágo a David Hirt – Svišť.

Naše akce

Od podzimu 2011 pravidelně navštěvujeme bowling v Kostelci na Hané. Jsou to takové naše schůzky, kde zároveň plánujeme výpravy a další akce.

Několikrát do roka máme výpravy a puťáky (Zkamenělý zámek, Pohoda Šubířov, puťák Rýmařov - rešovské vodopády - Sovinec - Mladějovice, atd.)

Oblíbenou akcí je také naše Roverské zimní grilování. V částečně uzavřeném grilu se pečou kuřátka, hraje se na kytary, povídá a když sněží, najde se čas i na koulování a sněhuláky.

Created by 'luke' 2007