Pro rodiče


Pro koho je určen skauting:

Oslovujeme děti od šesti let. Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě, hrát hry, užívat zábavy i svých kamarádů. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje aktivity v oblastech jako je sport, kultura, přírodověda a další.


...skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností...


Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí.Jsou to:


Výchovná činnost v našem oddíle se uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata. Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.Činnost našich oddílů a střediska:


Co to pro mě jako rodiče znamená

Vaše dítě bude v odpoledních, víkendových a letních programech hrát hry a zárověň se při nich učit nové věci pomocí skautské výchovné metody, která využívá učení hrou a pokusem a omylem.
Odpolední schůzky probíhají pravidelně jednou týdně v domluveném čase. Je dobré dávat dětem starší oblečení, které při hrách mohou ušpinit. Děti by si s sebou měly nosit zápisník, propisku, stezku a další věci určené vedoucím družiny.
Výpravy a letní tábory jsou předem hlášeny rodičům přes děti na schůzkách. Tyto informace jsou vždy napsány i na našem webu, příp. jsou rozdány informace dětem na papíře. Zde jsou vždy potřebné údaje jako datumy odjezdů, potřebné věci a cena výpravy.
Platby všech akcí a poplatků se většinou provádí na schůzkách, táborové poplatky je možno hradit i převodem na účet.
Výpravy se pohybují od 0 - 600 Kč a to podle délky a náročnosti akce. Letní tábory pak stojí mezi 2000-2500 Kč na 2 týdny.
Každý rok se hradí členský poplatek z něhož se část odvádí okresní a krajské radě a na ústředí Junáka a část je použita na pojištění dětí. Zbytek zůstává na činnost střediska. Poplatek se přizpůsobuje požadavkům Ústřední rady Junáka a pohybuje se kolem 360 Kč.
Každé dítě si dříve či později bude pořizovat skautský kroj jehož cena se pohybuje kolem 700 Kč a vše objednáváme hromadně z internetových skautských obchodů.
„Skauting není jen o tom, co se děti naučí, ale hlavně o tom, aby získaly širší přehled a obstály v životě.“Created by 'luke' 2007