Oddíly


Vlčata a světlušky

Kluci i holky mají schůzky i program společný. Jsou rozděleni na Hnědou a Zelenou šestku. Schůzky se konají v pátek od 14:00 do 16:00h. Na schůzkách chodíme do přírody kousek za město, kde poznáváme přírodu, hrajeme různé hry a užíváme si legrace. Schůzky vede Vladimír Hirt - Kartágo
Skauti a skautky

Sokoli

Kluci i holky mají schůzky i program společný. Schůzky jsou vždy v pátek od 16:10 do 18:00h. Schůzky vede Vladimír Hirt - Kartágo. Na družinovkách trénují různé znalosti formou her, hrají pohybové hry nebo chodí do přírody či za kulturou nebo jen tak debatují co pěkného se jim přihodilo ve škole i mimo ni :o) V jejich náplni mohou být i samostatné výpravy pod vedením někoho staršího nebo někoho z roverů a rangers či vedoucího.
Roveři, rangers, oldskauti, oldskautky

Roverský kmen Scoia'teal

Schůzky bývají nepravidelně podle domluvy na mailech či facebooku. Pravidelně se scházíme 1x měsíčně na bowlingu. Další činností jsou roverské zimní grilování, víkendové puťáky či výpravy a v neposlední řadě výpomoc při organizování větších akcí konickým střediskem či jeho oddíly.

Created by 'luke' 2007