Skautské dovednosti a zajímavosti


České a světové osobnosti, které prošly skautingem

Skautské znaky evropských států

Skautské sliby v různých jazycích

KPZ - krabička poslední záchrany

Skautský zákon podle prstů

Morseova abeceda

sv. Alžběta Durynská - patronka světlušek

sv. František z Assisi - patron vlčat

sv. Jiří - patron skautů

Znaky světlušek, vlčat, skautů a skautek

Šifry - překladač

Created by 'luke' 2007